www.books.perintis.com.my

www.books.perintis.com.my

Short Description

Menjual dan menerbitkan buku cerita, buku umum dan buku teks sekolah yang diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia serta alat bantuan mengajar.

Visit Website Share

Full Description

Perintis Books Sdn. Bhd. merupakan syarikat yang akan menerbitkan buku cerita, buku umum dan buku teks sekolah yang diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia serta alat bantuan mengajar. Perintis Books Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat milik bumiputera 100%. Perintis Books Sdn. Bhd. mempunyai harapan yang besar dan begitu komited dalam mencapai matlamat untuk menjadi penerbit buku yang mantap, berdaya maju dan mempunyai kapasiti untuk terus menerbitkan bahan-bahan bacaan bermutu.

 

Help us to improve, If you have any questions or concerns, you can contact us at by using the contact form below:-

Leave a Reply